Υπηρεσίες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΘΝΙΚΕΣ – Σε όλη την Ελλάδα (Οδικών & Συνδυασμένων Μεταφορών Εμπορευμάτων)
  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Με ιδιαίτερο προορισμό (Σκόπια & Βουλγαρία)
  • LOGISTICS – Ολοκληρωμένες λύσεις
  • ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ – Ολοκληρωμένη λύση στη Μετακόμιση

!!!