Στόχος

ΣΤΟΧΟΣ & ΟΡΑΜΑ

Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις.
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς στόχους. Στόχους ρεαλιστικούς που καθορίζονται από την αυτογνωσία μιας εταιρείας.

Η γνώση των δυνατοτήτων μας ήταν αυτή που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε όλα όσα είχαμε σχεδιάσει με ρεαλισμό τα προηγούμενα χρόνια. Πετύχαμε να αυξήσουμε το πελατολόγιό μας σε συγκυρία πολύ δύσκολη τόσο για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε και στο μέλλον για την υλοποίηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών μας στόχων.

  • Προσαρμογή στις εξελίξεις του κλάδου στην Ελλάδα και τον κόσμο και αξιοποίηση όλων των δικτύων μεταφοράς.
  • Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας.
  • Ισχυροποίηση της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά.
  • Διεύρυνση της διείσδυσής μας στις ξένες αγορές που δραστηριοποιόμαστε.
  • Περεταίρω επέκταση του δικτύου / συνεργατών μας (εθνικές / διεθνείς).
  • Επιδίωξη νέων συνεργασιών διευρύνοντας το πελατολόγιο μας εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας μέσω στρατηγικών επενδύσεων.

!!!