Ιστορία

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από το 1975 κάναμε τα πρώτα μας βήματα στο χώρο των εθνικών μεταφορών. Ακολουθώντας τις εξελίξεις αλλά και τις απαιτήσεις της εποχής συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο των μεταφορών έχοντας δημιουργήσει ένα στόλο άρτια εξοπλισμένων φορτηγών και δίκτυο μεταφορών Ελλάδος με τρεις (3) βασικούς συνεργάτες δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις στη μεταφορά οδικών αλλά και συνδυασμένων μεταφορών των εμπορευμάτων.

!!!